Polecamy...

Aranżacja recepcji w hotelu ( pod kątem wyboru foteli i krzeseł)

11 Październik
2016

Jedną z bardzo ważnych zasad hotelarstwa jest bez wątpienia szczególna troska o idealne samopoczucie gościa w chwili pobytu w hotelu, w związku z czym najważniejszym zadaniem pracowników hotelowych jest wysoko pojęte służenie hotelowym gościom. Wskazuje się, iż turysta przybywający do hotelu nie jest określany zwykłym konsumentem bądź klientem, ale przede wszystkim gościem. W związku z czym oczekuje zdecydowanie czegoś więcej niż minimalnej obsługi, za którą jednak zapłacił, a co za tym idzie wysokiej jakości usług, a poza tym profesjonalizmu, uprzejmości czy szacunku, a poza tym miłej, domowej atmosfery. Zaznacza się, iż istotę hotelarstwa stanowi gościnność, a co za tym idzie zapewnienie idealnej wygody, standardu czy określonego poziomu usług hotelarskich, jak i również bezpieczeństwa pobytu gości w funkcjonującym obiekcie hotelowym oraz dobrej atmosfery w chwili pobytu w tymże hotelu.  Bardzo ważną kwestią jest, iż gościnność w hotelarstwie to odpowiednie traktowanie przybywających gości hotelowych oraz oferowanie im danego zestawu usług, jednak za odpowiednią ustaloną odpłatnością, ale jednak w ramach oferowanej gościnności dany hotel musi stwarzać warunki pobytu zbliżone dość mocno do tych domowych.

Następnie wskazuje się, że gościnność w hotelarstwie to pewnego rodzaju określony zestaw specyficznych zachowań dużej ilości osób pracujących w hotelarstwie bądź pro¬wadzących zakłady noclegowe, a poza tym nakierowany na zaspokojenie podstawowych potrzeb gości hotelowych, czyli snu, jedzenia, jak i również pragnienia. Jednak zgodnie z wyuczonymi oraz stale kształtowanymi wzorcami. Na wysoko pojętą gościnność istotny wpływ mają liczne elementy, jak kultura orgnizacyjna przedsiębiorstwa hotelarskiego, jak i również przepisy, czy regulaminy oraz opisy stanowisk. Do usług świadczonych w obiektach hotelarskich na pewno zalicza się udzielanie noclegów czy obsługę gastronomiczną.

W związku z czym świadczenie usług noclegowych nakłada na właściciela funkcjonującej bazy hotelowej, a więc obowiązek dotyczący przede wszystkim zapewniania przebywającemu gościowi spokojnego, a co za tym idzie również komfortowego snu. Wskazuje się, iż gościnność mocno współgra z aranżacją recepcji w poszczególnych obiektach usługowych jakimi są hotele. To właśnie estetyka wnętrza stała sie wizytówką przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz pierwszym tak zwanym materialnym świadectwem klasy poszczególnego lokalu, a co za tym idzie zauważalnym przez gościa natychmiast po wejściu do obiektu. Dotyczy to szczególnie wielkości pomieszczeń, umeblowania (omawianego przez nas pod względem krzeseł czy foteli), czy oświetlenia i elementów dekoracyjnych.

Można śmiało powiedzieć, iż recepcja jest sercem obiektu hotelarskiego. Badając problematykę przedstawia się, iż słowo recepcja wywodzi się z łaciny oraz oznacza ,,przyjęcie”. W związku z czym recepcja to miejsce, gdzie witamy oraz przyjmujemy gości. Należy zaznaczyć, iż jest to najważniejsze miejsce w całym obiekcie hotelarskim. To właśnie pracownicy recepcji sprawują opiekę nad gościem w chwili jego całościowego pobytu, a jednocześnie świadcząc liczne usługi.  Recepcja to również ostatnie miejsce odwiedzane przez gościa przed wyjściem z hotelu. To bardzo ważny dział, jeżeli chodzi o wpływ na dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego. To ,,centrum zarządzania”, w którym odbywa się koordynacja określonych zadań związanych zatem z obsługą gości hotelowych. Praca w obiekcie hotelowym polega w szczególności na świadczeniu usług od ludzi dla ludzi.

To właśnie recepcja określana jako „serce” hotelu staje się miejscem pierwszego kontaktu z przybywającym gościem. Bowiem odpowiednio przygotowany, a zarazem profesjonalny personel recepcyjny, potrafiący sprostać potrzebom, co za tym idzie oczekiwaniom gości. Wskazuje się zatem, iż jest to tak zwane ,,serce” hotelu, które określane jest jako miejsce koordynacji poszczególnych prac służb związanych jednak z bezpośrednią obsługą gości. To właśnie w recepcji powstaje opinia o danym hotelu, jak i również jego standardzie czy panującej w nim atmosferze. Pojęcie ,,recepcja” kojarzy się najczęściej z ladą recepcyjną, jednak ma ona szersze znaczenie. Faktem jest, iż to cała przestrzeń od drzwi wejściowych do danego hotelu, aż do licznych ciągów komunikacyjnych oraz drzwi prowadzących do poszczególnych punktów gastronomicznych bądź usługowych. W związku z czym z punktu widzenia gościa wspomniana recepcja jest głównym punktem koordynacji bądź dyspozycji w hotelu. To właśnie w tym miejscu gość załatwia poszczególne formalności związane z pobytem, to właśnie tu zostaną ukierunkowane jego prośby, jak i również podziękowania czy pretensje.

Zatem wskazano, że recepcja jest bardzo ważna. Skutkuje to tym, iż powinna być ona odpowiednio zaaranżowana – jest tu mowa o odpowiednim umeblowaniu. W artykule tym ograniczymy się jedynie do krzeseł i foteli. Skoro jest to nasza wizytówka skutkuje to tym, że musimy ją odpowiednio zaprezentować. Wskazówką jest, iż miejsce to powinno odznaczać się daleko idącą świeżością. Na pewno w tym aspekcie może nam pomóc odpowiednie umeblowanie. Bardzo istotną kwestią jest wybór wygodnego siedzenia, w którego skład wchodzą fotele oraz krzesła. Musimy mieć na uwadze, iż modne to niekoniecznie będzie wygodne. Dobrym rozwiązaniem są tak zwane zestawy modułowe. Zatem warto zdecydować się na proste oraz minimalistyczne zastosowanie.

Podsumowując dążeniem hotelarza, restauratora oraz osoby znajdującej się w recepcji powinno być osiągnięcie najwyższego stopnia zadowolenia gościa. Poza tym zadowolony gość na pewno wróci, a co za tym idzie na pewno będzie ,,rozgłaszał” pozytywną opinię o obiekcie. Wskazuje się, iż recepcja to bardzo istotna wizytówka hotelu. Od recepcjonisty w bardzo dużej mierze zależy fakt, czy dany gość będzie opuszczał progi określonego hotelu usatysfakcjonowany oraz z planami szybkiego powrotu, czy wręcz odwrotnie. 

 

To może Cię zainteresować